Dịch bệnh COVID-19: Các nước có tỷ lệ bình phục cao/ca mắc