Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Deux universités du Vietnam dans le classement international “THE Impact Rankings”

Deux universités du Vietnam dans le classement international “THE Impact Rankings”

Deux universités du Vietnam figurent dans le classement international du THE - Times Higher Education Impact Rankings 2020 (classement mondial des universités les plus influencées).

 • Ngày:
  27/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Société
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: