Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Des pluies torrentielles causent de lourds dégâts au Centre

Des pluies torrentielles causent de lourds dégâts au Centre

Des pluies torrentielles causent de lourds dégâts au Centre

 • Ngày:
  13/12/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Catastrophes naturelles-Accident
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: