Đề xuất mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh
#IG-17605

Giáo dục - Khoa Học

Đề xuất mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh

Hà Nội (TTXVN 11/9) Bộ Giáo dục và Đào tạo(GD-ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư số 08 ban hành năm 1988.
Xuất bản:Thứ sáu, 11/09/2020 16:01 (GMT+7)