Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế

Để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế

Hà Nội (TTXVN 4/5) Từ chỗ chỉ được thừa nhận và cho phép tồn tại trong nền kinh tế nhiều thành phần, đến nay, kinh tế tư nhân đã được coi là “một động lực quan trọng của nền kinh tế và là một xu thế tất yếu giúp Nhà nước thực thi nhiệm vụ kinh tế đã đề ra”.

 • Ngày:
  04/05/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ