Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Hà Nội (TTXVN 2/10) Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 diễn ra từ ngày 1 đến 7/10/2018 trên khắp các địa phương. Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

 • Ngày:
  02/10/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ