Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
#IG-17493

Kinh tế - Hội nhập

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Hà Nội (TTXVN 31/8) Sau hơn 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khu vực kinh tế này ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở Việt Nam.
Xuất bản:Thứ hai, 31/08/2020 16:48 (GMT+7)