Đầu số 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo (từ 1/11/2022)
#IG-105575

Văn hóa - Xã hội

Đầu số 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo (từ 1/11/2022)

Hà Nội (TTXVN 4/11) Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các doanh nghiệp viễn thông thống nhất triển khai, mở rộng việc tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức cuộc gọi tới đầu số 156 từ ngày 1/11/2022. Đầu số 156 được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động. Khi có cuộc gọi phản ánh, các nhà mạng tiếp nhận, phân loại, xử lý các nội dung này. Về lâu dài, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đẩy mạnh phối hợp với Bộ Công an để xử lý các hành vi lừa đảo qua cuộc gọi viễn thông.
Xuất bản:Thứ sáu, 04/11/2022 14:38 (GMT+7)