Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Dấu mốc 60 năm xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội

Dấu mốc 60 năm xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 8/10) Ngày 10/10/1954, Thủ đô Hà Nội được giải phóng. 60 năm qua, Thủ đô Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc. Giai đoạn 2008-2014, tăng trưởng GDP bình quân đạt 9,23%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 (theo giá thực tế) ước đạt 70 triệu đồng/người, gấp 2 lần năm 2008 (35,6 triệu đồng). Hà Nội được bạn bè thế giới ca ngợi là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”.

 • Ngày:
  08/10/2014
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ