Dấu mốc 60 năm xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội
#IG-00080

Chính trị - Ngoại giao

Dấu mốc 60 năm xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 8/10) Ngày 10/10/1954, Thủ đô Hà Nội được giải phóng. 60 năm qua, Thủ đô Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc. Giai đoạn 2008-2014, tăng trưởng GDP bình quân đạt 9,23%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 (theo giá thực tế) ước đạt 70 triệu đồng/người, gấp 2 lần năm 2008 (35,6 triệu đồng). Hà Nội được bạn bè thế giới ca ngợi là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”.
Xuất bản:Thứ tư, 08/10/2014 16:07 (GMT+7)