Đất nước đổi mới toàn diện sau 43 năm thống nhất
#IG-10131

Kinh tế - Hội nhập

Đất nước đổi mới toàn diện sau 43 năm thống nhất

Hà Nội (TTXVN 28/4) 43 năm sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng. Diện mạo đất nước có nhiều đổi thay cơ bản và toàn diện. Đặc biệt, năm 2017, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,81%, mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua.
Xuất bản:Thứ bảy, 28/04/2018 11:39 (GMT+7)