Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đất nước đổi mới, kinh tế tăng trưởng nhanh

Đất nước đổi mới, kinh tế tăng trưởng nhanh

Hà Nội (TTXVN 31/8) 71 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, kinh tế Việt Nam đã vượt qua nghèo nàn lạc hậu, từng bước đổi mới, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

 • Ngày:
  31/08/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ