Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi

Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi

Hà Nội (TTXVN 31/8) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam.

 • Ngày:
  31/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ