Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đầm Vạc Điểm nhấn du lịch của Vĩnh Phúc

Đầm Vạc Điểm nhấn du lịch của Vĩnh Phúc

Hà Nội (TTXVN 3/6) Khu du lịch Đầm Vạc được ví như “lá phổi xanh” của thành phố Vĩnh Yên và là điểm nhấn du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc

 • Ngày:
  16/06/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ