Đại tướng Văn Tiến Dũng: Nhà quân sự xuất sắc của dân tộc Việt Nam - Vị tướng văn võ song toàn, trọn đời vì nước, vì dân
#IG-63826

Nhân vật - Sự kiện

Đại tướng Văn Tiến Dũng: Nhà quân sự xuất sắc của dân tộc Việt Nam - Vị tướng văn võ song toàn, trọn đời vì nước, vì dân

Hà Nội (TTXVN 2/5) Cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quân đội, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã trở thành nhà quân sự chiến lược có uy tín lớn của quân đội Việt Nam. Ông là một trong những vị tướng chỉ huy xuất sắc, nhà lãnh đạo đầy tinh thần cách mạng tiến công, đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến tranh dân dân ta qua các cuộc kháng chiến và đối với nền khoa học nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam. Vượt qua bao khó khăn và thử thách trong quá trình hoạt động cách mạng, Đại tướng Văn Tiến Dũng luôn tỏ rõ phẩm chất của người cán bộ cách mạng kiên trung, một vị tướng tài năng, mưu lược được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hết lòng yêu mến. Ông sinh ngày 2/5/1917, cách đây 105 năm.
Xuất bản:Thứ hai, 02/05/2022 06:02 (GMT+7)