Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 thành công tốt đẹp
#IG-12965

Chính trị - Ngoại giao

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 thành công tốt đẹp

Hà Nội (TTXVN 15/5) Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 đã thông qua Tuyên bố Hà Nam gồm 9 điều, khẳng định vai trò của Phật giáo trong bối cảnh chung của thế giới, góp phần xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh, đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội.
Xuất bản:Thứ tư, 15/05/2019 15:30 (GMT+7)