Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp

Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp

Hà Nội (TTXVN 1/2) Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

 • Ngày:
  01/02/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ