Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp
#IG-19152

Chính trị - Ngoại giao

Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp

Hà Nội (TTXVN 1/2) Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
Xuất bản:Thứ hai, 01/02/2021 16:12 (GMT+7)