Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Hà Nội (TTXVN 15/1) Đại hội Đảng XI đã thông qua những quyết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 • Ngày:
  15/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ