Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại hội Đảng X:Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Đại hội Đảng X:Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Hà Nội (TTXVN 13/1) Đại hội Đảng X khẳng định những bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng sau 20 năm đổi mới, thể hiện bước đột phá trong thay đổi tư duy.

 • Ngày:
  13/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ