Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới
#IG-18955

Chính trị - Ngoại giao

Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Hà Nội (TTXVN 17/1) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Xuất bản:Chủ nhật, 17/01/2021 07:53 (GMT+7)