Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại hội Đảng VI: Thực hiện đổi mới đất nước

Đại hội Đảng VI: Thực hiện đổi mới đất nước

Hà Nội (TTXVN 9/1) Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.

 • Ngày:
  09/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ