Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại hội Đảng lần thứ nhất: Chống đế quốc, chống chiến tranh

Đại hội Đảng lần thứ nhất: Chống đế quốc, chống chiến tranh

Hà Nội (TTXVN 17/1) Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo toàn dân chống đế quốc, chống chiến tranh.

 • Ngày:
  17/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ