Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều thử thách
#IG-15016

Chính trị - Ngoại giao

Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều thử thách

Hà Nội (TTXVN 20/1) Từ Đại hội lần thứ III đến Đại hội IV (1960-1976), đất nước vừa đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất và tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN
Xuất bản:20-01-2020