Đặc sắc ca Huế
#IG-14528

Văn hóa - Xã hội

Đặc sắc ca Huế

Hà Nội (TTXVN 18/11) “Nghệ thuật ca Huế” đang được xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tính đến nay, Việt Nam đã có 12 di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Xuất bản:Thứ hai, 18/11/2019 08:26 (GMT+7)