Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đã tinh giản biên chế 50.547 người

Đã tinh giản biên chế 50.547 người

Hà Nội (TTXVN 5/5) Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến hết tháng 6 năm 2019, đã có 50.547 người được tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.

 • Ngày:
  05/05/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ