Đà Nẵng dẫn đầu xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021
#IG-104777

Kinh tế - Hội nhập

Đà Nẵng dẫn đầu xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021

Hà Nội (TTXVN 9/8) Theo kết quả đánh giá Chỉ số chuyển đổi số - DTI năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Đà Nẵng, Bộ Tài chính và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn đầu ở 3 nhóm cơ quan được đánh giá.
Xuất bản:Thứ tư, 10/08/2022 15:49 (GMT+7)
Chuyên đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ