Đã hoàn thành 1.037 cầu dân sinh xóa cầu tạm
#IG-13352

Kinh tế - Hội nhập

Đã hoàn thành 1.037 cầu dân sinh xóa cầu tạm

Hà Nội (TTXVN 3/7) Hợp phần xây dựng cầu dân sinh thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) do Ngân hàng thế giới (WB) phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải thực hiện từ năm 2017-2020 đến nay đã vượt mục tiêu đề ra về tiến độ, chất lượng và số lượng cầu được xây dựng, góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo, tiến tới xây dựng nông thôn mới.
Xuất bản:Thứ tư, 03/07/2019 12:07 (GMT+7)