Đã có 892.454 liều vaccine COVID-19 được tiêm tại Việt Nam