Đã có 832.635 người được tiêm vaccine phòng COVID-19