Đã có 4.411.659 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm tại Việt Nam