Đã có 177 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh