Đã có 1.380 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến18h ngày 15/1/2021)