Đã có 1.357 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 8/1/2021)