Đã có 1.353 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 6/1/2021)