Đã có 1.339 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 3/1/2021)