Đã có 1.337 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 2/1/2021)