Đã có 1.325 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 31/12/2020)