Đã có 1.323 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 30/12/2020)