Đã có 1.319 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 29/12/2020)