Đã có 1.303 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 25/12/2020)