Đã có 1.281 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 22/12/2020)