Đã có 1.269 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 19/12/2020)