Đã có 1.263 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 17/12/2020)