Đã có 126 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh  (tính đến 12h30 ngày 8/4/2020)