Đã có 1.238 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 11/12/2020)