Đã có 1.225 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 9/12/2020)