Đã có 1.220 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 4/12/2020)