Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đã có 122 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (Tính đến 15h30 ngày 7/4/2020)

Đã có 122 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (Tính đến 15h30 ngày 7/4/2020)

Hà Nội (TTXVN 7/4) Ngày 7/4/2020, cả nước có 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 7 bệnh nhân người nước ngoài và 20 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 122 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

 • Ngày:
  07/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ