Đã có 1.195 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 1/12/2020)