Đã có 1.025 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 12/10/2020)