Đã có 1.024 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 9/10/2020)